T. O. VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE

Domovenky a hvězda

Tak jak s pokročilím věkem mládneme a jsme čím dál hezčí my,
mládnou a jsou čím dál hezčí i naše domovenky.

Hvězda

hv-zda.jpg

naši hvězdu nám dělal kamarád z T.O.Bambuko moc se mu povedla